Moniosaajia siivous- ja keittiötyössä

Työnkuva on vaihteleva; joissain työpaikoissa painotus on siivouksessa, toisissa puolestaan keittiössä.
Yhdistelmätyö vaatii tekijältään ennen kaikkea itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta.
Moniosaaja tekee ylläpitosiivousta ja muita palvelutehtäviä sekä hän osallistuu keittiössä esimerkiksi aamu- ja välipalan sekä salaatin valmistukseen, ruoan kuumennukseen, kattamiseen sekä astiahuoltoon.